(021) 434 5915
CodeProductUnit SizePack Sizes
200704Irish Bacon Slicers Foodservice Catering Back Rasher (Fresh)5 Lb Pack4 x 5 Lb Pack
200702Irish Bacon Slicers Premium IRISH Catering Back Rashers (Fresh)5 Lb Pack4 x 5 Lb Pack
200708Irish Bacon Slicers Cooked Streaky Bacon1 Kg 1 Kg
Product category: